SLUŽBY

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

 • deratizácia
  Sme vždy ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenia...

likvidácie potkanovDeratizácia je proces likvidácie potkanov a iných hlodavcov (krýs, myší, škrečkov) rôznymi prostriedkami najmä v bytových a nebytových priestoroch. Deratizácia sa podľa použitých prostriedkov delí na mechanickú (pasce na myši a podobné technické prostriedky), chemickú (jedy, nazývané rodenticídy), prípadne deratizáciu ďalšími metódami (rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, eventuálne využitie ich prirodzených predátorov, napr. mačiek).

Deratizácia sa vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabránenie ekonomickým škodám. Jej pravidelné vykonávanie slúži ako prevencia na zabezpečenie objektov proti vnikaniu hlodavcov, znemožnenie ich zahniezdenie, odstránenie zdrojov potravy a predovšetkým zabránenie vzniku a šírenia infekčných chorôb ľudí.

Najčastejšie škody spôsobujú tieto škodcovia zo skupiny hlodavcov: vidlák slovenský, potkan, myš domáca, krysa obyčajná, hraboš poľný a hryzec vodný .


Rozdelenie procesu deratizácia z hľadiska rozsahu a frekvencii vykonávania:

Vykonáva sa v miestach najväčšieho výskytu hlodavcov (domácnosti, pivnice bytov, rodinné domy, jednotlivé prevádzkarne, atď.). Počas niekoľkých dní sa účinok prejaví, je však krátkodobý.

  1. pravidelná ohnisková

Zahŕňa ochranu objektov v rôznych pravidelných cykloch, napr. dvakrát ročne - jar, jeseň, u poľnohospodárskych a potravinárskych zariadení štyrikrát do roka so spätnou kontrolou a doplnením nástrah.


  1. celoplošná

Zaisťuje ochranu väčšieho územia (mestá, obce, sídlisko, priemyselné a skladové areály, atď.). Najvhodnejšie obdobie na vykonávanie deratizácie je jar a jeseň. Deratizácia zvyčajne vyžaduje spoluprácu miestneho správcu kanalizačnej siete.

 

deratizáciy myš

 

dezinsekcia plošticeDezinsekcia je označenie pre súbor metód a prostriedkov určených na hubenie hmyzu a ďalších článkonožcovZameriava sa predovšetkým na hmyz žijúci v blízkosti ľudí, niekedy sa však vykonáva preventívne aj v prírode (napr. postrek plôch po povodniach k zamedzeniu komárej epidémie, atď.). Hmyz a iné článkonožce sú významným prenášačom chorôb a spôsobujú škodu na potravinách, surovinách, výrobkoch a pod.

Dezinsekcia sa vykonáva tímito metódami:

  • mechanická

Bežné upratovanie, likvidácia jednotlivých kusov, mechanické lapače.
  • biologická

Využíva prirodzené medzidruhové predátorského správania, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo nedokončenie vývoja.
  • fyzikálna

Pracuje na princípe vysokej teploty všeobecne, slnečné žiarenie, ionizujúce žiarenie, ostatné žiarenie, ultrazvuk a elektrický prúd
 
 
dezinsekcia sršne
 
 

ničenie mikroorganizmov dezinfekciaDezinfekcia je ničenie vegetatívnych aj dormantných (sporulujúcich) mikroorganizmov pomocou chemických a fyzikálnych metód (napr. UV žiarenie, vysoká teplota). Vykonáva sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv).

Dezinfekčná látka sa nazýva dezinfekčný prípravok alebo dezinfekčný prostriedok obsahujúci protimikrobiálne činidlo, ktoré sa aplikuje na neživé predmety s cieľom zničenia mikroorganizmov.

Dezinfekčné prípravky sa často používajú v nemocniciach, zubných ordináciách, kuchyniach a kúpeľniach k likvidácii infekčných organizmov. Na použitie vnútri objektu sa dezinfekčné prípravky nesmú nikdy miešať s inými čistiacimi výrobkami, pretože môže dôjsť k chemickej reakcii.

Druhy dezinfekčných látok:

  1. alkoholy

Zvyčajne etanol alebo isopropanol. Majú široké spektrum mikrobicidného účinku, ale môžu predstavovať riziko požiaru. Kvôli odparovaniu tiež majú obmedzenú zostatkovú účinnosť.

  1. aldehydy

Napríklad glutaraldehyd, má širokospektrálnu mikrobicídnu účinnosť a sú tiež sporocidne a fungicídne. Sú čiastočne deaktivované organickými látkami a majú slabú zvyškovú účinnosť.

  1. oxidačné činidlá

Oxidačné činidla pôsobia prostredníctvom oxidácie bunkovej membrány mikroorganizmov, ktorá vedie k strate štruktúry, rozkladu bunky a jej smrti. Týmto spôsobom účinkuje veľa dezinfekčných látok. Silnými okysličovadlami sú chlór a kyslík, preto tu najčastejšie figurujú ich zlúčeniny.

K najčastejšie používaným patrí:

   • chlórnan sodný
   • chloramín
   • chloramín T
   • oxid chloričitý
   • peroxid vodíka
   • jód
   • kyselina peroctová
   • manganistan draselný

  1. fenolové látky

Fenoly sú aktívne látky niektorých dezinfekčných prípravkov pre domácnosť. Bývajú tiež súčasťou niektorých ústnych vôd, dezinfekčných mydiel a tekutín na umývanie rúk.

  1. kvartérne amóniové zlúčeniny

Kvartérne amóniové zlúčeniny (KAS), napríklad benzalkóniumchlorid, sú veľkou skupinou príbuzných látok. Niektoré z nich sa používajú ako dezinfekčné látky nízkej úrovne.
 
 
 
dezinfekňé prípravky
 
 

likvidácia plośtíc

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia