Deratizácia

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

  • deratizácia
    Sme vždy ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenia...

likvidácie potkanovDeratizácia je proces likvidácie potkanov a iných hlodavcov (krýs, myší, škrečkov) rôznymi prostriedkami najmä v bytových a nebytových priestoroch. Deratizácia sa podľa použitých prostriedkov delí na mechanickú (pasce na myši a podobné technické prostriedky), chemickú (jedy, nazývané rodenticídy), prípadne deratizáciu ďalšími metódami (rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, eventuálne využitie ich prirodzených predátorov, napr. mačiek).

Deratizácia sa vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabránenie ekonomickým škodám. Jej pravidelné vykonávanie slúži ako prevencia na zabezpečenie objektov proti vnikaniu hlodavcov, znemožnenie ich zahniezdenie, odstránenie zdrojov potravy a predovšetkým zabránenie vzniku a šírenia infekčných chorôb ľudí.

Najčastejšie škody spôsobujú tieto škodcovia zo skupiny hlodavcov: vidlák slovenský, potkan, myš domáca, krysa obyčajná, hraboš poľný a hryzec vodný .


Rozdelenie procesu deratizácia z hľadiska rozsahu a frekvencii vykonávania:

Vykonáva sa v miestach najväčšieho výskytu hlodavcov (domácnosti, pivnice bytov, rodinné domy, jednotlivé prevádzkarne, atď.). Počas niekoľkých dní sa účinok prejaví, je však krátkodobý.

    1. pravidelná ohnisková

Zahŕňa ochranu objektov v rôznych pravidelných cykloch, napr. dvakrát ročne - jar, jeseň, u poľnohospodárskych a potravinárskych zariadení štyrikrát do roka so spätnou kontrolou a doplnením nástrah.


    1. celoplošná

Zaisťuje ochranu väčšieho územia (mestá, obce, sídlisko, priemyselné a skladové areály, atď.). Najvhodnejšie obdobie na vykonávanie deratizácie je jar a jeseň. Deratizácia zvyčajne vyžaduje spoluprácu miestneho správcu kanalizačnej siete.

 

deratizáciy myš

 

likvidácia plośtíc

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia