HACCP

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

  • deratizácia
    Sme vždy ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenia...

 

európska úniaSmernica o hygiene a potravinách z 14.6.1993, ktorá bola prijatá krajinami Európskej únie pod značkou 93/43/EEC stanovuje, akými organizačnými postupmi zabezpečujú kompetentné orgány členských krajín EÚ kontrolu výrobných postupov pri spracovaní potravín, vrátane potravín dovážaných do týchto krajín. Výslovne je uložená povinnosť inšpekčných návštev všetkých potravinárskych budov a prevádzok vo frekvenciách, ktoré zodpovedajú rizikám spojených s týmito prevádzkami, aby bolo zaručené, že sa na trh dostanú iba potraviny neškodné pre zdravie člověka. Jednou z hlavných zásad uvedených v direktíve, je povinnosť dodržiavanie princípov , všeobecne známych ako HACCP.

 

Všeobecné princípy uplatnenia HACCP

  • Stanovenie a určenie rizikových miest s ohľadom na možnú kontamináciu mikroorganizmami a na možnosť zavlečenia - usídlenia jednotlivých druhov živočíšnych škodcov
  • Stanovenie možných spôsobov monitorovania a eventuálneho hubenia jednotlivých druhov škodcov
  • Rozpis pravidelných návštev za účelom monitorovania a ochrany pred škodcami
  • Preventívne ochranné opatrenia zo strany zákazníka a vykonávajúcej firmy

 

HAACCP

likvidácia plośtíc

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia