Dezinsekcia

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

  • deratizácia
    Sme vždy ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenia...

dezinsekcia plošticeDezinsekcia je označenie pre súbor metód a prostriedkov určených na hubenie hmyzu a ďalších článkonožcovZameriava sa predovšetkým na hmyz žijúci v blízkosti ľudí, niekedy sa však vykonáva preventívne aj v prírode (napr. postrek plôch po povodniach k zamedzeniu komárej epidémie, atď.). Hmyz a iné článkonožce sú významným prenášačom chorôb a spôsobujú škodu na potravinách, surovinách, výrobkoch a pod.

Dezinsekcia sa vykonáva tímito metódami:

    • mechanická

Bežné upratovanie, likvidácia jednotlivých kusov, mechanické lapače.
    • biologická

Využíva prirodzené medzidruhové predátorského správania, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo nedokončenie vývoja.
    • fyzikálna

Pracuje na princípe vysokej teploty všeobecne, slnečné žiarenie, ionizujúce žiarenie, ostatné žiarenie, ultrazvuk a elektrický prúd
 
 
dezinsekcia sršne
 
 

likvidácia plośtíc

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia